Kontakt

Lokster Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 150 000 złotych, wpłacony w całości.

Adres:

Ul. Adama Prażmowskiego 12/7

30-399 Kraków

NIP 951-20-35-762

REGON 017447239

KRS 0000086402

Internet i telefony:

tel. +48 12 633 28 88

mobile +48 792 192 496,  601 894 164

email: biuro@lokster.pl  lub grazyna@lokster.pl

webwww.lokster.pl

Nr konta bankowego:  29 1750 0009 0000 0000 0568 8914