Cookie Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Lokster Sp.z Sp.o., właściciel strony www.lokster.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, które korzystają z w/w strony internetowej. Polityka prywatności określa jak realizujemy te obowiązki zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO).

Administratorem danych osobowych jest spółka Lokster Sp.z o.o., numer KRS 0000086402. Kontakt z administratorem danych: grazyna@lokster.pl.

Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez spółkę Lokster oraz w jakim celu?

Są to dane umożliwiające kontakt emaliowy, telefoniczny lub drogą tradycyjną ( poczta, inne). Informacje te są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów w celu przesłania oferty wykonania usługi lub realizacji danej usługi. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach kierowania do podmiotu danych osobowych ofert marketingowych spółki Lokster Sp. z o.o. Wszystkie te czynności są prawnie uzasadnionym interesem Spółki ( art. 6 ust.1 p.f-RODO).

Ponadto dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na spółce Lokster ( art. 6 ust. 1 pkt c RODO)

W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje są chronione z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Czy dane osobowe są udostępniane osobom trzecim lub innym podmiotom?

 Gromadzone dane osobowe i adresy emaliowe będą przekazywane podmiotom czy osobom trzecim tylko w przypadku niezbędnym do realizacji zamówienia lub w wyniku konieczności wypełnienia przez spółkę Lokster czynności wynikających z przepisów prawa.. Dane widniejące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych, w tym prawo do „ bycia zapomnianym”

Dane osobowe można zmodyfikować lub usunąć kontaktując się z administratorem: grazyna@lokster.pl .

Prawo do cofnięcia zgody

 Podmiot danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze skutkiem prawnym od momentu cofnięcia zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

 Podmiot danych osobowych ma prawo w dowolnym momencie do sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych.