LokSter

REKLAMA ZEWNĘTRZNA - WYNAJEM

 

 

 +48 12 633 28 88

BILLBOARDY, MEGABOARDY - KRAKÓW, WARSZAWA

  +48 792 192 496

DRUK I WYKLEJANIE PLAKATÓW

  biuro@lokster.pl

DZIAŁAMY NA RYNKU OD 2002 ROKU

 

 

 

Lokster Sp. z o. o.

ul. Adama Prażmowskiego 12/7

30-399 Kraków

NIP 951-20-35-762

 

 

KRS 00000128252

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 150 000 złotych, wpłacony w całości.

 

© 2019 Lokster Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone